Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Tweelingzwangerschap

Gepubliceerd op: 03 maart 2022

In Nederland is er bij 15 van de 1000 zwangerschappen sprake van een tweeling. Men spreekt van een tweelingzwangerschap als er zich twee foetussen in de baarmoeder ontwikkelen. Bij meer dan twee foetussen spreken we van een meerlingzwangerschap.

Een tweelingzwangerschap kan op twee manieren ontstaan.

  • Meestal worden er twee eicellen bevrucht, dan is er sprake van een twee-eiige tweeling (70% van de tweelingen).
  • Ook kan een eicel zich splitsen na de bevruchting, dan is er een eeneiige tweeling.

De kans op een twee-eiige tweeling is groter wanneer een vrouw ouder wordt, en bij vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (IUI en IVF). Ook erfelijkheid kan een rol spelen. De kans om een eeneiige tweeling te krijgen, is voor iedere vrouw hetzelfde.

Mogelijke problemen / risico's

Omdat een tweelingzwangerschap meer complicaties kan geven, wordt u door de gynaecoloog (in het ziekenhuis) begeleid. U komt op controle bij een gynaecoloog en ook de bevalling vindt plaats in het ziekenhuis.

Risico's voor de kinderen

De meest voorkomende problemen bij een tweelingzwangerschap zijn achterblijven in groei en vroeggeboorte.
Ook is er een bijzondere complicatie die alleen voorkomt wanneer de kinderen de placenta delen, dit is het tweeling transfusie syndroom (TTS).
Bij een twee-eiige tweeling heeft elk kind een eigen placenta en vruchtzak met twee vliezen. Deze vliezen worden ‘amnion' (het binnenste vlies) en ‘chorion' (het buitenste vlies) genoemd. Een tweeling met een eigen vruchtzak en placenta wordt een ‘dichoriale tweeling' genoemd. Van de eeneiige tweelingen is 30% ook dichoriaal.
70% van de eeneiige tweelingen heeft maar één chorion. Dit wordt een ‘monochoriale tweeling' genoemd. Vaak heeft elk kind dan wel zijn eigen amnion (monochoriaal diamniotisch).

Vroeg in de zwangerschap is met een echoscopie vast te stellen of het om een monochoriale tweeling gaat. Bij monochoriale tweelingen kan het zogenaamde TTS-syndroom voorkomen. Hierbij is de bloedstroom van de placenta naar de kinderen niet in balans. Eén kind krijgt teveel bloed, het andere kind te weinig. Dit is te zien op de echo. Bij TTS wordt de verdere zwangerschap in samenwerking met een ziekenhuis dat hierin gespecialiseerd is begeleid.

Risico's voor de moeder

Vroege zwangerschapsklachten zoals misselijkheid en moeheid kunnen bij een tweelingzwangerschap heviger voorkomen. Klachten als slecht slapen en hinder van de grote buik treden eerder op. Er is een grotere kans op bloedarmoede. Ook de kans op zwangerschapsproblemen zoals hoge bloeddruk is groter dan bij een eenlingzwangerschap.

Extra controles

Om eventuele complicaties bij de kinderen en/of de moeder vroegtijdig te signaleren zijn er tijdens de zwangerschap vaker controles, meestal iedere twee weken. Regelmatig wordt met een echo de groei van beide kinderen gevolgd om eventuele groeivertraging, of (bij een monochoriale tweeling) een groeiverschil tijdig vast te stellen. Om de kans op bloedarmoede te verlagen, worden vaak vanaf het begin van de zwangerschap al ijzertabletten en extra foliumzuur voorgeschreven.

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2022

ZwApp de app voor zwangeren

ZwApp de app voor zwangeren

Stockfoto
Extra begeleiding op POP-poli voor aanstaande moeders in een lastige situatie