Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Controles tijdens de zwangerschap

Gepubliceerd op: 01 maart 2022

Eerste echoscopie: de 13-weken echo

Als u ongeveer 7 weken zwanger bent, komt u bij de gynaecoloog. Tijdens deze controle wordt uw bloeddruk gemeten en er wordt een inwendige echo gemaakt om de zwangerschap te bevestigen en om te kijken hoever de zwangerschap gevorderd is. In de meeste gevallen is er rond deze termijn al hartactie te zien. De gynaecoloog zal u vragen of u voorlichting wilt over prenatale screening (onderzoeken naar aangeboren afwijkingen).

De tweede controle wordt gedaan door de verloskundige en vindt plaats als u ongeveer 10 tot 12 weken zwanger bent. Tijdens deze eerste controles zal een volledige anamnese (vragenlijst) afgenomen worden over uw gezondheid, die van uw partner en uw familie. Ook sociale aspecten kunnen besproken worden. Dit wordt gedaan om u zo goed mogelijk bij te staan tijdens de zwangerschap. U krijgt bij 10 tot 12 weken zwangerschap ook de termijnecho, waarbij het kindje wordt opgemeten om te berekenen wanneer u uitgerekend bent. De verloskundige-echoscopiste zal, als u dat wenst, voorlichting (counseling) geven over prenatale screening, namelijk de NIPT, de 13-weken-echo en de 20-weken-echo. Deze onderzoeken zijn bedoeld om gezondheidsrisico’s en aandoeningen op te sporen bij uw kindje. Besluit u deze onderzoeken te laten doen, dan zal de verloskundige u uitleggen hoe u de afspraken voor deze onderzoeken kunt in laten plannen. 

Voor meer informatie over de prenatale screening en folders over de NIPT en de echo's kunt u kijken op:

Bloedonderzoek

Als u rond de 12 weken zwanger bent, wordt er bloedonderzoek gedaan. Dit omvat de screening volgens het landelijk bevolkingsonderzoek. Hierbij wordt het volgende onderzocht:

  • bloedgroep, rhesus-c factor en rhesus-D factor;
  • irregulaire antistoffen;
  • hepatitis B;
  • syfilis;
  • HIV;
  • rubella (rode hond);
  • glucosegehalte in het bloed;
  • Hb-gehalte in het bloed.

Bij vrouwen met een negatieve rhesus-C factor of rhesus-D factor wordt na 27 weken zwangerschap opnieuw bloed afgenomen en onderzocht op antistoffen. Bij vrouwen met rhesus-D antistoffen wordt na 27 weken ook de rhesus-D factor van het ongeboren kind bepaald. Als het kind rhesus-D positief is, krijgt u twee keer een injectie met anti-resus-D toegediend: de eerste bij 30 weken zwangerschap en de tweede binnen 48 uur na de bevalling. Zo wordt voorkomen dat u antistoffen gaat aanmaken.

Wat gebeurt er tijdens een controle?

Tijdens een controle wordt gekeken naar uw welbevinden en die van uw ongeboren kind. De bloeddruk wordt gemeten en indien nodig zal bloed- of urineonderzoek worden gedaan. De echoscopiste maakt echo's om de groei van het kind te controleren. De gynaecoloog en verloskundige doen reguliere controles en geven voorlichting over onder andere pijnbestrijding tijdens de bevalling, borstvoeding en de bevalling. Als u wensen heeft of bepaalde verwachtingen ten aanzien van uw bevalling en er een "bevalplan" is gemaakt, dan kunt u dit met de verloskundige en/of gynaecoloog doorspreken.

Hoe vaak u op controle in het ziekenhuis komt, is afhankelijk van uw persoonlijke conditie en die van het kind. Als u bijvoorbeeld een hoge bloeddruk heeft, of als uw kindje niet voldoende groeit, controleren wij u vaker.
Ook kan het nodig zijn een CTG te maken. Dit is een registratie van de hartslag van uw kind. Wij maken een CTG als u minder leven voelt, bij andere klachten zoals hoge bloeddruk of als uw zwangerschap 41 weken duurt. Tijdens de controles is er voldoende tijd voor het stellen van vragen. Wij willen u en uw partner graag leren kennen om zo ‘zorg op maat' te leveren.

Zorg buiten controles om

Mocht u buiten de geplande controles om klachten hebben dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch contact opnemen met de verloskamers via telefoonnummer (0314) 32 92 81. Redenen voor een extra controle kunnen zijn:

U wordt te woord gestaan door de verloskundige. Indien nodig vraagt deze u naar de verloskamers te komen voor verder onderzoek, dit is afhankelijk van uw klacht of vraag.

  • Tussen 06.45 uur en 22.45 uur kunt u via de hoofdingang naar binnen (als de deur gesloten is kunt u aanbellen zodat de deur voor u wordt geopend).
  • Komt u na 22.45 uur en voor 06.45 uur, dan wordt u verzocht zich te melden bij de Spoedeisende Hulp

Na binnenkomst gaat u naar verpleegafdeling B2.
 

Laatst bijgewerkt op: 01 maart 2022

ZwApp de app voor zwangeren

ZwApp de app voor zwangeren

Stockfoto
Extra begeleiding op POP-poli voor aanstaande moeders in een lastige situatie