Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Goede opvang voor kwetsbare zwangeren

Slingeland Ziekenhuis biedt speciale polikliniek

Gepubliceerd op: 03 maart 2019

Sinds enkele jaren heeft het Slingeland Ziekenhuis een polikliniek voor kwetsbare zwangeren. Officieel heet het Netwerkzorg Kwetsbare Zwangeren, omdat juist het netwerk zo belangrijk is voor deze vrouwen. Aanstaande moeders die zich in een lastige situatie bevinden, krijgen hier extra begeleiding.

De polikliniek Kwetsbare Zwangeren bestaat sinds 2014 en wordt gerund door verloskundigen Marieke Peulers en Yvonne Kox. We praten met eerstgenoemde. Kwetsbare zwangeren, wat verstaan we daar precies onder? “Het is een verzamelnaam voor aanstaande moeders die zich om de een of andere reden in een lastige situatie bevinden. Met als risico dat de zwangerschap niet verloopt zoals zou moeten. En, zeker zo belangrijk, met het risico dat het kind straks moet opgroeien onder omstandigheden die niet goed of zelfs onveilig zijn voor het kind.”

Marieke Peulers somt op welke problemen een aanstaande moeder kwetsbaar kunnen maken: psychosociale problematiek (bijvoorbeeld schulden of geen woning), psychiatrische problematiek, een onverwachte tienerzwangerschap, alleenstaand zwanger zijn, middelengebruik (alcohol en/of drugs). Ook zwangeren met een licht verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep. “Daarnaast kan laaggeletterdheid een aanstaande moeder kwetsbaar maken, zeker als dat ook geldt voor haar partner.”

Middelengebruik 

“Middelengebruik komt zorgwekkend veel voor”, constateert Marieke Peulers. “Alcohol en drugs kunnen zeer schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Gelukkig wil een aantal aanstaande moeders stoppen met middelengebruik. Maar je ontdekt pas na een tijdje dat je zwanger bent en veel zwangeren hebben tot die tijd nog gebruikt.” Deze groep wordt daarom extra intensief begeleid. “Ook verwijzen we hen naar het Radboudumc in Nijmegen, waar ze geavanceerde echo’s kunnen maken om aangeboren afwijkingen te screenen.” Is iedere aanstaande moeder bereid om te stoppen met middelengebruik? “Dat komt, gelukkig, verrassend vaak voor. Door een zwangerschap verandert er veel in een vrouw. Daardoor staan opvallend veel kwetsbare zwangeren open voor hulp.”
Soms wil of kan een aanstaande moeder niet stoppen met middelengebruik. “Dan is er sprake van een verslaving en verwijzen we haar naar IrisZorg, waar men gespecialiseerd is in verslavingszorg. Uiteraard blijven we haar zelf ook begeleiden.”

"Marieke en haar collega nemen de tijd voor
hun patiënten en doen er alles aan om hun
vertrouwen te krijgen"

VSV De Slinge

In onze regio is de opvang van zwangeren goed geregeld. Alle disciplines die zich in de Achterhoek en Liemers met aanstaande moeders bezighouden, hebben zich verenigd in VSV De Slinge. VSV staat voor Verloskundig Samenwerkingsverband. Hierbij zijn eerstelijns en tweedelijns zorgverleners aangesloten. “Elke zwangere in ons verzorgingsgebied wordt besproken in het regelmatige overleg binnen VSV De Slinge. Zo halen we de kwetsbare zwangeren er al snel uit”, vertelt Marieke Peulers.

 

Goed netwerk

De polikliniek Kwetsbare Zwangeren is iedere week op de polikliniek Verloskunde van het Slingeland Ziekenhuis. Marieke en haar collega nemen de tijd voor hun patiënten en doen er alles aan om hun vertrouwen te winnen. Zeker als die voor de eerste keer komen. 
“Het begint met een uitvoerige anamnese (vraaggesprek) om de situatie van de zwangere duidelijk te krijgen. Je vraagt of er stressfactoren zijn, zoals schulden, huisvestingsproblemen en gezinsleden met gedragsproblemen. Ook vraag je of er al andere zorgverleners in het gezin zijn en waar behoefte aan is. Wat je wil, is duidelijk krijgen of moeder en kind een veilig nest hebben. Blijkt dat niet het geval, dan moet je actie ondernemen.” Bij dat laatste is een goed netwerk van cruciaal belang. “Daarom hebben we goede contacten met de gemeente, buurtcoaches, sociale teams, jeugden gezinswerkers en jeugdverpleegkundigen. Deze komen bij de gezinnen thuis en blijven hen ook na de bevalling begeleiden.” Marieke Peulers geeft toe dat het intensief en inspannend werk is. “Je bent soms gesloopt na zo’n dag polikliniek. Dat geeft niet, want het is dankbaar werk.”

Laatst bijgewerkt op: 03 maart 2022

ZwApp de app voor zwangeren

ZwApp de app voor zwangeren

Stockfoto
Extra begeleiding op POP-poli voor aanstaande moeders in een lastige situatie