Overslaan en naar de inhoud gaan
search

De NIPT

Onderzoek naar Down-, Edwards- en Patausyndroom

Gepubliceerd op: 04 maart 2022

De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) is een bloedtest. Hiermee kunt u in uw bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat uw kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft.

Kiest u voor de NIPT dan wordt de vraag gesteld: Mag het bloed dat overblijft na de NIPT (en de gegevens die daarbij horen), in de toekomst gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek? Daarbij gaat het om wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren of uitbreiden van de prenatale screening. 

Afnamelocatie

Voor een NIPT laat u bloed afnemen bij het Laboratorium Afname in het Slingeland Ziekenhuis of bij onze afnamelocatie in Vorden (Yunio Sensire Raadhuisstraat 5). Dit is nog niet mogelijk bij onze andere bloedafname-locaties in de regio.

Waarom de NIPT?

U kunt kiezen voor de NIPT als u tijdens de zwangerschap al wilt weten of uw kind het Downsyndroom, Edwards syndroom of Patausyndroom heeft.
Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Iemand wordt daarmee geboren. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen. Edwards syndroom en Patausyndroom komen veel minder voor dan Downsyndroom. Het zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor of rond de geboorte.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. U kiest zelf of u deze wilt weten.

Er zijn 3 soorten nevenbevindingen:

 • chromosoomafwijkingen bij het kind die anders zijn dan Down-, Edwards- of Patausyndroom;
 • chromosoomafwijkingen zitten alleen in de moederkoek;
 • chromosoomafwijkingen alleen bij de zwangere zelf.

Er is vervolgonderzoek  nodig om zekerheid te krijgen over de aanwezigheid van een mogelijke aandoening. Meestal is dit een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Bij de nevenbevinding 'chromosoomafwijkingen alleen in de moederkoek', worden soms groei-echo’s in de zwangerschap geadviseerd. 

Uitgebreide informatie over de NIPT en de nevenbevindingen is te vinden op de website www.pns.nl

U bepaalt zelf of u de NIPT wilt doen. De aanvraag voor de NIPT wordt via uw gynaecoloog of verloskundige gedaan.

De uitslag

De uitslagen die u kunt krijgen zijn:

 • U bent waarschijnlijk niet zwanger van een kind met down-, Edwards- of Patausyndroom.
  De uitslag is niet-afwijkend. Deze uitslag klopt bijna altijd. De kans is zeer klein dat u toch een kind krijgt met Down-, Edwards- of Patausyndroom. U krijgt geen vervolgonderzoek.
 • U bent mogelijk zwanger van een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom.
  De uitslag is afwijkend. U kunt kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.
 • De NIPT is mislukt.
  Soms mislukt deze test. Twee van de 100 vrouwen die de NIPT laten doen, krijgen deze uitslag. U kunt ervoor kiezen om de NIPT nog een keer te laten doen. 

Als u heeft u aangegeven ook informatie over nevenbevindingen te willen dan krijgt u die uitslag ook.

Geen kosten voor de zwangere

Een grote verandering is dat de NIPT vanaf 1 april 2023 wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting. Vanaf deze datum kost de NIPT de zwangere niets meer. Dat geldt voor iedereen die onder behandeling is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland.

Welke zwangeren kunnen geen NIPT krijgen?

 • Vanaf 1 april 2023 geldt dat de zwangere geen NIPT kan laten doen als ze korter dan 10 weken zwanger is. 
 • Als er sprake is van een niet-vitale zwangerschap (miskraam).
 • Als de zwangere niet onder controle is bij een verloskundig hulpverlener in Nederland. 

Meer informatie

Meer informatie over de NIPT kunt u lezen in de RIVM folder De NIPT en op de website www.pns.nl.

 

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2024

ZwApp de app voor zwangeren

ZwApp de app voor zwangeren

Stockfoto
Extra begeleiding op POP-poli voor aanstaande moeders in een lastige situatie