Kenniscentrum › Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen met betrekking tot Verloskunde


Bevallen: wanneer moet ik contact opnemen met het ziekenhuis?

Als u in het Slingeland Ziekenhuis gaat bevallen vanwege een medische indicatie, neemt u contact met de verloskamers op als:
  • de weeën zijn begonnen;
  • er sprake is van vruchtwaterverlies;
  • er sprake is van bloedverlies;
  • u zich ongerust maakt.
U kunt 24 uur per dag bellen met de verloskamers op telefoonnummer (0314) 32 92 90. U wordt dan verbonden met één van onze verpleegkundigen of klinisch verloskundigen. Als wordt afgesproken dat u naar de verloskamers mag komen, meldt u zich op verpleegafdeling B2. Tussen 06.45 en 22.45 uur, kunt u via de hoofdingang van het ziekenhuis naar binnen (als de deur is afgesloten, mag u aanbellen. De portier zal de deur openen). Na 22.45 uur meldt u zich op de Spoedeisende Hulp (SEH).

Als uw zwangerschap door een verloskundigenpraktijk wordt gecontroleerd, neemt u contact met uw verloskundige op. Als u poliklinisch wilt bevallen in het Slingeland Ziekenhuis, zal uw verloskundige vertellen wanneer u naar het ziekenhuis kan gaan. 

Zwanger: wanneer moet ik contact opnemen met het ziekenhuis?

Mocht u buiten de geplande controles om klachten hebben dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch contact opnemen met de verloskamers via telefoonnummer (0314) 32 92 90. Redenen voor een extra controle kunnen zijn:
U wordt te woord gestaan door de verpleegkundige of verloskundige. Indien nodig vraagt ze u naar de verloskamers te komen voor verder onderzoek, dit is afhankelijk van uw klacht of vraag.
Tussen 06.45 en 22.45 uur kunt u via de hoofdingang naar verpleegafdeling B2 gaan. Mocht de ingang gesloten zijn dan belt u aan. De portier zal de deur voor u openen. Na 22.45 uur wordt u verzocht zich te melden bij de Spoedeisende Hulp.


Algemene vragen

Moet ik een verwijsbrief hebben voor een afspraak?

Patiënten zijn verplicht bij de eerste polikliniekafspraak een verwijsbrief van de huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist te overleggen. Patiënten zonder verwijzing moeten de kosten van het bezoek en eventuele behandeling in het Slingeland Ziekenhuis zelf betalen, omdat de zorgverzekeraars de zorg dan niet meer vergoeden.
Patiënten hebben voor elk nieuw gezondheidsprobleem een nieuwe verwijsbrief nodig. Een verwijsbrief is niet vereist voor patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp melden.
 

Moet ik mij eerst inschrijven voor mijn afspraak?

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan eerst bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis.De Inschrijfbalie bevindt zich op de begane grond, links naast de centrale receptie bij de hoofdingang.
Neemt u uw verzekeringsgegevens en uw identiteitsbewijs mee als u zich meldt bij de inschrijfbalie. Wij registreren uw burgerservicenummer, omdat we dit wettelijk verplicht zijn. Wilt u bij veranderingen van uw gegevens (naam, adres, huisarts, zorgverzekeraar) altijd uw verzekeringspapieren of -pasje meenemen.
Na inschrijving kunt u naar uw afspraak.

Kan ik een specifieke vraag over mijn gezondheid stellen via e-mail?

U kunt geen vraag stellen over uw eigen gezondheid via een e-mail aan een van onze zorgverleners. Wij kunnen niet garanderen dat het e-mailverkeer op een veilige wijze plaatsvindt zodat uw persoonlijke gevens beschermd zijn tijdens de verzending.
U kunt via Mijn Slingeland in een veilige omgeving een vraag stellen aan een zorgverlener bij wie u onder behandeling bent. Dat gaat middels een E-consult aan het specialisme. De secretaresse zorgt dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt voor beantwoording.  
Als u (nog) niet onder behandeling bent van een specialist in het Slingeland Ziekenhuis raden we u aan om bij gezondheidsklachten eerst contact op te nemen met uw huisarts. Die zal u adviseren en indien nodig een verwijsbrief geven naar een specialist in het ziekenhuis. Specifieke vragen over uw gezondheid kunt u dan tijdens een consult stellen.