KenniscentrumEchocentrum › Tarieven › Tarieven echo-onderzoek

Tarieven echo-onderzoek

De tarieven voor echo-onderzoeken worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Prenatale screening wordt niet altijd binnen het basispakket vergoed. Voor de NIPT en de combinatietest betaalt u een eigen bijdrage. De combinatietest wordt soms uit een aanvullende verzekering betaald. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u deze kosten vergoed krijgt. De NIPT moet u altijd zelf betalen. Het voorlichtingsgesprek over de screening (ook wel counselingsgesprek) genoemd en de 20 wekenecho zitten in het basispakket.

Echo-onderzoeken (inclusief de combinatietest) die op medische indicatie worden gedaan, worden vergoed door de zorgverzekeraar. De vervolgonderzoeken waarvoor gekozen kan worden na een verhoogde kans bij de combinatietest, een positieve uitslag van de NIPT of een verwijzing na de 20 wekenecho voor speciaal echo-onderzoek worden voor alle zwangeren vergoed.

Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico voor vergoedingen vanuit het basispakket aangesproken wordt.
Dit geldt niet voor:
  • het counselingsgesprek
  • de 20-weken echo
  • het vervolgonderzoek (GUO-2) als de 20-weken echo een afwijkende uitslag geeft
  • medische indicatie voor speciaal echo-onderzoek (GUO-1)
GUO (Geavanceerd echoscopisch onderzoek) wordt ook wel prenatale diagnostiek genoemd.

Een uitgebreid overzicht van de kosten en vergoedingen voor de prenatale screening is te vinden op:
https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/kosten

De tarieven prenatale screening voor 2020:

Prenatale screening  
Counseling €   48,88
NIPT (Trident 2) € 175,00
Combinatietest (Bloedonderzoek en NT-meting)  
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 180,12
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 108,74
Structureel echoscopisch onderzoek (seo)  
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31
 
Deel deze pagina: