BlogBevalling › Natuurlijke keizersnede

Natuurlijke keizersnede

LS, webredactie

Maandag, 10 Juni 2013

Een patiëntvriendelijke variant op de traditionele keizersnede

Artikel uit Slingeland Nieuws
Iedere geboorte is een unieke ervaring. Soms is het niet mogelijk om te bevallen op natuurlijke wijze en komt een baby via de keizersnede (sectio) ter wereld. Het Slingeland Ziekenhuis is gestart met de natuurlijke sectio, een keizersnede die veel lijkt op een natuurlijke bevalling. Bovendien blijkt een natuurlijke sectio beter voor de moeder-kindbinding en voor het op gang komen van de borstvoeding.

“Tot voor kort was het zo dat na een geboorte via de keizersnede de baby meteen naar de kraam- of kinderafdeling werd gebracht. De moeder verbleef dan nog op de operatiekamer om gehecht te worden. Veel vrouwen hebben op dat moment niet het gevoel dat ze moeder zijn geworden.” Uit Engels onderzoek blijkt dat een keizersnede inderdaad veel patiëntvriendelijker kan. “Wil je een keizersnede op natuurlijke wijze kunnen uitvoeren, dan vergt dat een andere manier van werken. Na een jaar voorbereiding, zijn we hier sinds 1 mei 2013 officieel gestart met de natuurlijke sectio”, aldus gynaecoloog Tamara Verhagen.

Geweldige ervaring

“Een operatiekamer is geen ideale plek om een baby direct na de geboorte te laten verblijven. Een keizersnede is en blijft nou eenmaal een operatie waar veel zorgverleners bij betrokken zijn die allemaal hun taak uitvoeren. En we hebben te maken met strakke protocollen en strikte veiligheidseisen. Daar is niets aan veranderd, dat blijft zo”, licht de gynaecoloog toe. De aanstaande moeder ligt op de operatietafel met groene operatiedoeken op schouderhoogte. “Bij een traditionele sectio blijven de operatiedoeken omhoog tot de vrouw gehecht is. Het grote verschil is dat bij een natuurlijke sectio de groene doeken naar beneden gaan op het moment dat de geboorte plaatsvindt. De moeder en haar partner zien de baby uit de buik geboren worden. Dat is een geweldige ervaring voor de ouders. Net als bij een vaginale bevalling wordt de baby omhoog gehouden zodat ouders hun kindje kunnen zien.”

“De geboorte van onze zoon Dex was een geweldige ervaring”, aldus Christian en Karin Hitpass. “Bij de geboorte gaan de groene operatiedoeken naar beneden en zie je de baby als het ware uit de buik stappen. Dat is een heel erg mooi moment.”

Huid-op-huid


En er is nog een groot verschil. In plaats van de pasgeborene zo snel mogelijk naar de kraam- of kinderafdeling te brengen, blijft de baby na de geboorte bij de moeder. Er is een verpleegkundige die het kind met steriele handschoenen aanpakt en het vervolgens rechtstreeks huid-op-huid bij de moeder legt. “Het baby’tje wordt lekker warm gehouden onder een warmtedeken terwijl moeder en kind in de gaten gehouden worden”, aldus OK-verpleegkundige Jolanda Kolenbrander. “Bijkomend effect is dat minder pijnstilling nodig is tijdens het hechten van de buik. De moeder geniet met name van haar baby; dat leidt af en geeft minder pijnklachten. Het komt zelfs voor dat de baby al aangelegd wordt bij de moeder. We hebben al meegemaakt dat borstvoeding werd gegeven op de operatiekamer.” De vrouwen die op deze manier zijn bevallen, zijn heel tevreden. Zoals de reactie van een mevrouw die een traumatische eerste bevalling had gehad. De tweede bevalling via een natuurlijke sectio deed haar de vorige bevalling vergeten. Ze zei letterlijk: Ik kan niets bedenken dat meer helend is dan deze natuurlijke sectio. “Dat zijn geweldig mooie reacties, daar doe je het voor.”

Jolanda Kolenbrander (links), OK-verpleegkundige en Tamara Verhagen, gynaecoloog

Indicatie

“Een bevalling is zeer bijzonder voor de ouders, maar ook voor ons is het iedere keer weer geweldig om te zien hoe blij de mensen zijn met deze manier van dienstverlening.” In het eerste half jaar zijn vijftien kinderen via natuurlijke sectio geboren. “Naast het naleven van protocollen en veiligheidseisen is er toch ruimte voor de patiënte op de operatiekamer om zich mens te voelen”, aldus gynaecoloog
Verhagen. “We werken patiëntgericht waarbij het gezin centraal staat en wij als team eromheen. Overigens is het niet de bedoeling dat we een natuurlijke bevalling gaan vervangen door een natuurlijke sectio. Om een keizersnede uit te voeren moet er altijd een goede reden zijn. Voor vrouwen met een indicatie kunnen we de bevalling nu zo mooi mogelijk maken. Deze ontwikkeling waarbij aandacht is voor de vrouw op de operatiekamer sluit goed aan bij het beleid van het ziekenhuis; de regie bij de patiënt met aandacht en betrokkenheid van ons als zorgverleners voor de mens”, besluit de gynaecoloog.

Bekijk ook het informatieve filmpje over de Natuurlijke keizersnede van het Slingeland Ziekenhuis: https://youtu.be/3-UcM3VrX-c

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Natuurlijke keizersnede

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)