Afspraak maken

Verloskunde

Afspraak maken

Afspraak maken

Afspraak maken Verloskunde

Polikliniek Verloskunde

Wij plannen graag een afspraak voor u bij één van onze specialisten. Een afspraak op de polikliniek Verloskunde maakt u telefonisch, via de website, of aan de balie bij het secretariaat. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16:30 uur via telefoonnummer (0314) 32 93 33.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 93 33. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Legitimatiebewijs en verwijsbrief

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar ons ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de centrale hal. Verder dient u de verwijsbrief van uw arts of verloskundige mee te brengen, waarin de reden van uw komst vermeld staat en eventuele aanvullende informatie, zoals medicijnen die u gebruikt.

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b.
Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.
 

Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.