Afspraak maken

Verloskunde

Afspraak maken

Afspraak maken

Polikliniek Verloskunde

Wij plannen graag een afspraak voor u bij één van onze specialisten. Een afspraak op de polikliniek Verloskunde maakt u telefonisch, via de website, of aan de balie bij het secretariaat. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0314) 32 93 33.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 93 33. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Ponskaartje en verwijsbrief

Bij het bezoek aan de polikliniek heeft u een ponskaartje met correcte gegevens nodig. Zo nodig kunt u bij de Inschrijfbalie een ponskaartje laten maken of veranderen. Verder dient u de verwijsbrief van uw arts of verloskundige mee te brengen, waarin de reden van uw komst vermeld staat en eventuele aanvullende informatie, zoals medicijnen die u gebruikt.

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b.
Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.
 

Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.